Lạp xưởng tươi Sóc Trăng hiệu Bá Tùng (500g)

155.000